Keuzes te kust en te keur

Voor wie werkt KiesKlaar? Met welke vragen kan je bij ons terecht?

Keuzes zijn er te kust en te keur. Elke dag zijn er uiteraard kleine of grotere keuzes te maken; maar op sommige momenten in het leven stelt de keuzevraag of het keuzeprobleem zich scherper.
Welke studie ga ik aanvatten na het middelbaar onderwijs? Welke loopbaan zie ik voor mij wanneer ik afgestudeerd ben? Zit ik in mijn job op het juiste spoor? En, meer of groter zelfs nog: welke weg wil ik uit in het leven? Zit ik op mijn plek? Leef ik het leven dat ik wil leven – en niet datgene wat ‘men’ van mij verwacht? Heb ik de juiste levenskeuzes gemaakt of moet en wil ik hiermee andere wegen uit?
Bij KiesKlaar! kan je terecht met al deze vragen.
Wij richten ons tot iedereen – heel uitdrukkelijk ook tot jongeren en studenten vanaf 16 jaar.

Over het maken van duurzame keuzes

Een duurzame keuze heeft niet zozeer te maken met het in kaart brengen van talenten, interesses, vaardigheden of competenties. Een duurzame keuze wortelt véél dieper – niet in wat je kán, maar in wie je bént.
De eeuwenoude wijsheidstradities wisten het al; hedendaags wetenschappelijk onderzoek bevestigt het: mensen die kiezen vanuit hun innerlijk kompas of wiens keuzes aansluiten bij wat ze werkelijk verlangen in het leven hebben een veel sterkere intrinsieke motivatie en gedrevenheid. Daardoor vinden ze in wie ze zijn en wat ze doen meer geluk, vervulling, zin en betekenis.
Kiezen vanuit het innerlijk kompas zet mensen in hun flow, in hun passie; geeft hen veerkracht en energie; maakt hen eigenaar van hun eigen leven.

Het Keuzekompas®

Er zijn diverse middelen die jou kunnen helpen om een duurzame keuze te maken. KiesKlaar! maakt bij haar coaching bijvoorbeeld gebruik van de inzichten en technieken omtrent vertraging, verstilling, verinnerlijking en verbinding die aanwezig zijn in de grote wijsheidstradities (Mindfulness e.a.) Daarnaast zet KiesKlaar! bij haar coaching ook het Keuzekompas® in.
Het Keuzekompas® is een praktisch werkinstrument dat werd ontwikkeld door The Future Generation, een spin-off van het loopbaancentrum My Future Works. In hun loopbaanbegeleiding stelden de coaches van My Future Works vast dat heel wat mensen vastlopen in hun job omdat ze destijds bij het kiezen van een studie of loopbaan de voorrang gaven aan allerhande meer oppervlakkige en uiterlijke zaken (talenten, loopbaanmogelijkheden, …) en daardoor te weinig oog hadden voor wie men is en wil zijn. Om the future generation te helpen om juistere – dat wil zeggen: inside-out – keuzes te maken, werd de tool ontwikkeld.
Het Keuzekompas® bevat een schat aan heel concrete opdrachten en reflectieoefeningen die jou helpen om je sterktes, dromen, doelen, waarden en energiebronnen in kaart te brengen.
In een individueel traject integreer je al deze elementen en leg je, met behulp van je coach, de puzzel van jouw persoonlijke keuzekompas.
(Meer info over de wetenschappelijke fundamenten van het Keuzekompas® lees je hier.)

Trajecten

Individueel traject met het Keuzekompas®

In het individuele traject doorloop je, samen met je begeleider, een volledige keuzeroute.

Vertrekkende van een concrete startvraag verken je – aan de hand van concrete opdrachten en reflectieoefeningen – je sterktes en dromen. Je houdt je droom tegen het licht van de waarden, rollen en doelen die voor jou van belang zijn. Op basis van al deze elementen leg je de puzzel van jouw innerlijk kompas en beantwoord je je startvraag.

Dit traject neemt 8 tot 12 weken tijd in beslag. Je doet de oefeningen thuis; onderweg heb je vijf afspraken met je coach. Jongeren onder de 18 jaar krijgen in een slotgesprek de kans om hun kompas en hun antwoord op hun startvraag toe te lichten aan hun ouders.

Voor de oefeningen en opdrachten werk je enerzijds met je persoonlijke Keuzekompas®-toolbox. Anderzijds reikt je begeleider je ook meditatieve en creatieve oefeningen aan die je helpen je innerlijk leven (dromen, waarden, sterktes, …) te verkennen en verhelderen.

Trajecten

KiesKlaar!-workshop: wie ben ik?

Voor wie bewuster om wil gaan met keuzes, voor wie in voeling wil komen met de innerlijke grondstroom waarin duurzame keuzes gegrond zijn, maar (voorlopig) geen ruimte heeft voor een volledig traject, is er de KiesKlaar!-workshop.
De workshop bestaat uit gemeenschappelijke oefeningen om dichter bij jezelf te leren komen (diverse vormen van meditatieve oefeningen), individuele (creatieve) opdrachten (met elementen uit het Keuzekompas®) en uitwisselingsmomenten.

Locatie: Labora vzw, Maak- en werkplek in Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven.
Wanneer: voorjaar 2020.
Kostprijs: 60 euro

Klaar met kiezen!

Resultaat en effecten van het keuzetraject

Duurzame inside-out keuzes (leren) maken vraagt oefening, reflectie en tijd.
Je moet dus echt wel tijd maken en een plek en ruimte zoeken/vinden om de opdrachten en oefeningen te doen.
Maar … die zoek- en oefentocht loont!
KiesKlaar! betekent:
Je keuze (startvraag) is geklaard!
Je kan je keuze helder en klaar verwoorden en verhelderen!
Je bent innerlijk gevormd en gesterkt om vanuit je innerlijk kompas nieuwe keuzes te klaren.


De inhoud en eigen aard van de oefeningen en opdrachten hebben meerdere deeleffecten.
Daag jezelf uit en kijk welke woorden uit deze carrousel jouw ervaring met KiesKlaar! omschrijven!

Jouw coach en begeleider

Renilde Vos

Mensen helpen en toerusten om hen hun plek in het leven te laten vinden: dat zou je mijn passie en missie in het leven kunnen noemen.
Reeds jarenlang ben ik op professioneel vlak bezig met het begeleiden en vormen van mensen in deze zoektocht – en dit in diverse sectoren: in het onderwijs, het pastorale veld en de vormingssector. Sedert 2017 krijgt deze passie expressie en vorm in De Grondmelodie, een kleine vzw waarvan ik medebezielster ben.
Met een modern woord zou je me een zingevingscoach kunnen noemen.
Als godsdienstwetenschapper en theoloog, met zowel een academische, spirituele, pedagogische als counselingvorming, is het mijn betrachting mensen in voeling te laten komen met hun eigen bezieling en hen plekken, middelen en initiatieven aan te reiken waar ze hun bezieling kunnen verwoorden, verrijken, verdiepen en verbinden met anderen.
Openheid, aandacht, mildheid en respectvolle erkenning, warmhartigheid en authenticiteit, hoop en humor, vertraging, verstilling en verbinding zijn daarbij mijn richtinggevende waarden en handelingsprincipes.
Als gecertificeerd Keuzekompas®-coach maak ik in de begeleiding gebruik van het Keuzekompas®. Daarnaast zet ik mijn theoretische én ervaringskennis omtrent allerhande meditatieve technieken en disciplines op een creatieve manier in.

Praktisch

Wat mag dat kosten?

KiesKlaar! werkt onder de koepel van De Grondmelodie vzw en kiest ervoor om te werken tegen democratische prijzen.

Waar en hoe vind je ons?

Wil je graag wat meer info over de trajecten van KiesKlaar! ? Wil je je aanmelden? Contacteer ons! Wij antwoorden zo snel mogelijk.

Zakelijk

De Grondmelodie vzw
BTW-nummer: BE 0685.497.515
IBAN BE80 7390 1596 4177
BIC KRED BEBB
www.degrondmelodie.be

Individueel Keuzekompas®-traject

Jongeren (16-18 jaar) en studenten tot 25 jaar: 250 euro
Anderen: 320 euro
In deze prijs is inbegrepen: 5 gesprekken van 1 ½ uur; begeleiding van het traject; persoonlijke Keuzekompas®-toolbox, aangevuld met opdrachten uitgewerkt door KiesKlaar!

Renilde Vos

KiesKlaar! – voor De Grondmelodie vzw
Leo Meulemansstraat 44
3020 Herent
renilde.vos@degrondmelodie.be
0476 70 69 58

De Grondmelodie vzw

is een plek waar mensen hun zoeken naar zin en bezieling, naar authenticiteit, naar verstilling, verdieping en verbinding kunnen verkennen en verrijken.

KiesKlaar!-workshop

Voor jongeren en studenten
(18-25 jaar)
Min. en max. 12 deelnemers
Formule: drie avonden van 2,5u
Kostprijs: 60 euro
Inbegrepen: begeleiding; persoonlijke syllabus met oefeningen en werkmateriaal.

Openbaar vervoer

Gemakkelijk (en groen!). Neem aan het station van Leuven
bus 4 – richting Haasronde Brabanthal of Heverlee Kazerne
bus 5 – richting Vaalbeek of Heverlee Kazerne
bus 6 – richting Neervelp of Hoegaarden
en stap af aan de halte Leeuwerikenstraat. Ga voorbij het kleine speelparkje naar rechts (Safranenbergstraat). De eerste straat aan de linkerkant is de Kriekenboslaan.

Aansprakelijkheid
Annuleringsvoorwaarden
Privacyverklaring

Aansprakelijkheid - Annulering - Privacyverklaring(PDF-bestand)